fbpx

PUPILATGES

Ens agrada que els cavalls puguin ser cavalls, és una premissa molt simple que ens agrada garantir.

ELS CAVALLS SÓN CAVALLS

Els nostres cavalls viuen en grup i tenen espai amb terrenys variats, amb espais de bosc i altres de pastura, perquè puguin caminar, córrer i desenvolupar-se de manera sana física i emocionalment.

BOXES SEMIOBERTS AMB PADDOCK PER DESCANSAR

Per la nit dormen en paddocks individuals que disposen d’un box semiobert amb sortida directa a l’exterior, on fan els àpats del matí i del vespre, cadascú la seva dieta i sempre amb aigua fresca a disposició. La neteja dels mateixos es fa diàriament.

També tenim la possibilitat de proporcionar un paddock espaiós individual permament per aquells que ho desitgin.

RUTINA I ALIMENTACIÓ

La rutina diària dels cavalls comença amb l’esmorzar a primera hora del matí. Un cop han acabat, quasi entrat el migdia, s’obren les portes dels seus paddocks perquè surtin a esplaiar-se, jugar, córrer i, en époques puntuals, pasturar. De cara a la tarda-vespre tornen als seus paddocks per sopar i dormir.

La seva alimentació està basada en herba de prat importada de França d’alta qualitat i alfals, civada en flor o altres gramínies, depenent de les necessitats de cada cavall, i quan comença l’època, també pasturen herba fresca.

La dieta estàndar es basa en herba de prat, civada en flor i 1kg de pinso.

SERVEIS ADICIONALS

Portem un control de la desparasitació, vacunació i ferratge o cura dels peus, amb professionals que venen regularment (*). Durant l’hivern, segons necessitats, posem i treiem mantes. 

(*) No posem cap impediment perquè cadascú es porti el veterinari o ferrador/podòleg que consideri oportuns. 

200€

Mensuals